Paardencoaching

Paarden oordelen niet, ze reageren slechts op wat er op dat moment speelt

Wat is paardencoaching?

Coachen met de inzet van paarden is een praktische en laagdrempelige manier om inzicht te krijgen in je kwaliteiten, overtuigingen, blokkades en beperkingen. Je (her)ontdekt je talenten en verkent je grenzen, zodat je weer in je kracht komt te staan.

Tijdens de coachingsessies voer je opdrachten uit, samen met het paard. Deze opdrachten helpen je om je bewust te worden van je gedachten, patronen en gedragingen. Je paard geeft je namelijk hele directe feedback. Het spiegelt jouw non-verbalen communicatie en reageert direct op veranderingen in je houding en gedrag. Paardencoaching is daarom geschikt voor iedereen die op zoek is naar een efficiënte en effectieve manier om zich verder te ontwikkelen.

Waarom zijn paarden zulke goede coaches?

Paarden zijn kudde- en prooidieren. Om te overleven in de natuur, moeten zij alert en sensitief zijn. Alle kleine signalen en veranderingen kunnen immers van belang zijn om te overleven. Hierdoor zijn paarden erg gevoelig en scannen ze hun omgeving continu op potentiële gevaren. Ook houden ze hun kuddegenoten goed in de gaten: voelen die zich nog op hun gemak, ervaren ze signalen dat er iets mis is?

Bij paardencoaching maken we gebruik van dit natuurlijk gedrag van paarden. Een paard spiegelt jouw lichaamstaal en reageert intuïtief op je emoties, houding en gemoedstoestand. Bovendien zoekt hij graag aansluiting bij een ‘nieuw lid van de kudde’, en hij maakt daarbij geen onderscheid tussen mens of dier. Als het paard contact heeft gemaakt, reageert het op de uitstraling en spanning van het nieuwe lid van de kudde, met als doel om gezamenlijk een veilig team te vormen en eventueel te vluchten bij gevaar. De coach herkent en vertaalt het gedrag van het paard en geeft hierdoor inzicht en bewustwording aan de deelnemer.

Voor wie?

Paardencoaching is geschikt voor iedereen die op zoek is naar een laagdrempelige manier om inzicht te krijgen in zijn eigen ontwikkeling. Dit kunnen individuen en teams zijn, kinderen en volwassenen.

Moet je ervaring met paarden hebben?

Als deelnemer hoef je geen ervaring met paarden te hebben. De gerichte opdrachten worden altijd naast of in de nabijheid van het paard uitgevoerd, vanuit veiligheid en vertrouwen. Wij selecteren hiervoor altijd paarden en pony’s die geschikt zijn voor de sessies en die rustig en betrouwbaar zijn.

Paardenteam

page-header
Robin

Zijn volledige naam is Robins Son. Hij is een Connemara ruin, geboren in 2008 in Ierland. Hij is gevoelig en nieuwsgierig. Robin wordt zowel voor individuele coaching als in teamverband ingezet.

page-header
Thomas

Thomas is een zwarte ruin en geboren in 2008. Hij is lekker eigenwijs en lief. Thomas coacht graag pubers en volwassen en wordt ook ingezet voor teamcoaching.

page-header
Saffier

Saffier is geboren in 1994 en al op leeftijd. Hij is heel relaxt en heel lief voor kinderen. Hij wordt vaak ingezet voor de Paardenkracht voor Pubers training.

Kinderen kunnen een flinke sprong in hun ontwikkeling maken tijden de paardencoachingsessies. Voor kinderen gebruiken we pony’s, die uiteraard betrouwbaar zijn en gewend aan deze sessies.

De kinderen maken eerst kennis met de pony. Als ze willen, mogen ze het dier ook borstelen. Daarna gaan we de bak in. Afhankelijk van het thema of een vooraf geformuleerde coachvraag, komen verschillende oefeningen en werkvormen aan bod. We gaan op zoek naar de kwaliteiten, mogelijkheden en uitdagingen. Doel is om de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind op een positieve manier te ondersteunen.

Thema’s

Tijdens een paardencoachsessie voor kinderen kunnen (onder andere) de volgende thema’s aan bod komen:

 • Zelfvertrouwen en zelfbeeld;
 • Grenzen aangeven;
 • Omgaan met emoties;
 • Communicatie;
 • Weerbaarheid;
 • Samenwerking.

Wat levert het op?

Tijdens paardencoaching kun je heel veel leren over jezelf en de ander. Je leert of krijgt bijvoorbeeld:

 • Meer zelfvertrouwen en bewustwording van je zelfbeeld;
 • Inzicht in je lichaamshouding en stemgebruik;
 • Duidelijker je grenzen aangeven én respecteren;
 • Bewustwording van je gevoelens en gedachten;
 • Ruimte voor persoonlijke groei;
 • Verhoogde weerbaarheid;
 • Op een positieve manier om te gaan met emoties;
 • Om te gaan met frustraties en boosheid;
 • Doorzetten;
 • Beter samenwerken en functioneren in een groep.

De training is speciaal voor kinderen van 11 t/m 16 jaar en richt zich tijdens vijf bijeenkomsten met name op de volgende thema’s:

 • Omgaan met emoties en positief gedrag.
 • Ruimte voor persoonlijke groei op het gebied van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en weerbaarheid;
 • Kunnen aanpassen aan een ander wanneer dat gewenst is;
 • Samenwerken, in een (nieuwe) groep functioneren;
 • Grenzen aangeven en respecteren;
 • Bevorderen sociale vaardigheden zoals communiceren;

Educatief en praktisch van opzet

Door de uitdagende opdrachten en interactie met andere pubers gebeurt er veel in de vijf sessies die we aanbieden. Daarnaast werken we met een persoonlijk Paardenkracht werkboek. Zo kunnen de ouders zien wat er in de cursus gedaan is en hier zelf thuis op inhaken. En, ook heel belangrijk, leren wordt leuk! Door met groepjes van 4-6 kinderen te werken en gezamenlijk oefeningen uit te voeren, en dus samen in beweging te komen, worden leerprocessen leuk en daardoor effectief.

In de training Paardenkracht voor Pubers, behandelen we thema’s die voor het puberend kind en hun ouders zeer actueel zijn. De thema’s ondersteunen de sociale en emotionele ontwikkeling, zodat de puber een positief zelfbeeld ontwikkelt en zich goed kan redden in (nieuwe) lastige situaties. De kinderen die de cursus hebben voltooid staan steviger in hun schoenen.

Het coachen met paarden werkt zeer effectief door de directe feedback van het paard. Onderzoeken hebben inmiddels het bewijs geleverd dat kinderen die met paarden ‘werken’ beter gesocialiseerd zijn en minder stress ervaren.

Paardencoaching kan zowel op individueel niveau als in teamverband worden ingezet.

Individuele paardencoaching kan zowel voor je persoonlijke of voor jouw professionele ontwikkeling worden ingezet. Tijdens de eerste sessie bespreken wij eerst een aantal praktische zaken en theoretisch achtergrond omtrent het coachen met paarden o.a. veiligheidsaspecten, signalen en de (non-verbale) communicatie van paarden, gedragingen en kudde eigenschappen. Daarna maakt je kennis met het paard en bespreken wij een thema, uitdaging of probleem waar jij mee aan de slag wilt gaan.

Met behulp van verschillende werkvormen, oefeningen en samen met het paard, krijg jij inzichten in je kwaliteiten, belemmeringen, overtuigingen, verander- en ontwikkelpunten. Doormiddel van directe feedback, word je in de gelegenheid gesteld om te experimenteren met je houding, gedachtes en gedrag en je ervaart meteen welk effect dit heeft op het paard. Uiteindelijk is het aan jou om de feedback van het paard om te zetten in verandering. Na afloop van de sessie nemen wij nog de tijd om de sessie te evalueren.

Thema’s die tijdens een paardencoachsessie aan bod komen kunnen zijn onder andere:

 • Grenzen stellen of keuzes maken;
 • Kwaliteiten, belemmeringen en overtuigingen;
 • Emotie regulatie onderzoeken;
 • Doelen stellen;
 • Leiderschap.

Wat levert het op?

 • Inzicht krijgen in eigen ontwikkel mogelijkheden;
 • Kwaliteiten, belemmeringen en overtuigingen in kaart brengen;
 • Effectieve inzet van de emoties;
 • Op een efficiënte wijze grenzen stellen en keuzes maken;
 • Doelen behalen;
 • Gewenste en effectieve samenwerking.

Paardencoaching oftewel het spiegelen met paarden, is voor teams een effectieve manier om inzicht te krijgen in de potentie van het team. Je krijgt op een doeltreffende en snelle manier inzicht in het functioneren van de teamleden: zowel op groepsniveau als op individueel niveau.

Het programma voor een teamcoaching met paarden maken we op maat. Na een intake formuleren we samen de leervraag en stellen we een programma samen.

Thema’s

Tijdens een paardencoachsessie voor teams kunnen (onder andere) de volgende thema’s aan bod komen:

 • Inzicht krijgen in de verschillende teamrollen;
 • Verbeteren van de samenwerking en onderlinge communicatie;
 • Onderzoeken van de kwaliteiten en talenten van je team;
 • Teambuilding door een gezellige middag ‘kennismaken met paardencoaching’.

Wat levert het op?

Tijdens paardencoaching leert een team veel over de teamdynamiek, maar ook over de verschillende personen binnen het team en welke rol zij vervullen. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk:

 • Wat de verschillende teamrollen zijn;
 • Hoe effectief een team werkt;
 • Hoe de samenwerking kan verbeteren;
 • Hoe de verschillende teamleden onderling efficiënter communiceren;
 • Wie welke kwaliteiten en talenten heeft.
Back to top of page