• KolthofCoaching: voor kinderen en jongeren met leeruitdagingen én voor paardencoaching

  • coaching voor beelddenkende, hoogsensitieve en/of hoogbegaafde kinderen en jongeren
  • paardencoaching voor kinderen, jongeren en volwassenen

  Als coach begeleid ik beelddenkende, hoogsensitieve en/of hoogbegaafde kinderen en jongeren bij het omgaan met uitdagingen in het dagelijks leven en leerproblemen op school. Beelddenkende, hoogsensitieve of hoogbegaafde kinderen/jongeren maken meer dan gemiddeld gebruik van hun gevoelens, van beelden en hun intuïtie. Zij zijn zich vaak heel bewust van zichzelf en hun omgeving. Hun kijk op de wereld en hun manier van leren past niet altijd bij de huidige onderwijsmethodes en -systemen.

  In de praktijk zie je vaak dat dit leidt tot:

  • Leerproblemen: lezen, rekenen, tafels, klokkijken, spelling, geschiedenis of topografie;
  • Motivatieproblemen: niet weten waarom of hoe je moet leren;
  • Concentratieproblemen: een (over) vol hoofd;
  • Faalangst: weinig zelfvertrouwen of blokkades;
  • Uitdagingen met plannen en organiseren: moeite om overzicht en structuur aan te brengen;
  • Gevoeligheid: overprikkeld raken.

  Ik ga uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van de kinderen en jongeren. Samen ontdekken wij de meest geschikte aanpak en leerstrategie om deze vervolgens verder uit te werken, te ontwikkelen en in te zetten in de praktijk. Hierbij staat centraal dat ieder kind en iedere jongere na de coachingsessies zelfstandig, en dus op eigen kracht, verder kan gaan en dat leren leuk is!.

  De specialisaties van KolthofCoaching zijn:

  • Beelddenken

   Beelddenkers zijn nieuwsgierige, creatieve en leergierige kinderen die denken in beelden en gebeurtenissen. Ze ordenen hun wereld met niet-talige middelen en beleven hun omgeving door gebruik te maken van alle zintuigen; door te voelen, proeven, ruiken, zien en horen.

   HTML tutorial

  • Hoogbegaafdheid

   Hoogbegaafde kinderen hebben niet alleen een IQ van 130 of hoger, maar ze zijn in de meeste gevallen ook erg creatief en bedenken originele en praktische oplossingen. Ze zijn zeer gemotiveerd en beschikken vaak over een groot doorzettingsvermogen om nieuwe dingen te leren.

   HTML tutorial

  • Hoogsensitiviteit

   Hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap. Net zoals de één geboren wordt met veel muzikale aanleg, worden anderen kinderen geboren met een fijngevoelig zenuwstelsel, waardoor prikkels uit de omgeving een diepere indruk maken en ze meer tijd nodig hebben om deze te verwerken.

   HTML tutorial

  • Paardencoaching

   Coachen met de inzet van paarden is een praktische en laagdrempelige manier om inzicht te krijgen in je kwaliteiten, overtuigingen, blokkades en beperkingen. Je (her)ontdekt je talenten en verkent je grenzen, zodat je weer in je kracht komt te staan.

   HTML tutorial