KolthofCoaching: voor kinderen en jongeren met leeruitdagingen én voor paardencoaching
  • Coaching voor beelddenkende, hoogsensitieve en/of hoogbegaafde kinderen en jongeren;
  • Paardencoaching voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Als coach begeleid ik beelddenkende, hoogsensitieve en/of hoogbegaafde kinderen en jongeren bij het omgaan met uitdagingen in het dagelijks leven en leerproblemen op school.
Beelddenkende, hoogsensitieve of hoogbegaafde kinderen/jongeren maken meer dan gemiddeld gebruik van hun gevoelens, van beelden en hun intuïtie. Zij zijn zich vaak heel bewust van zichzelf en hun omgeving. Hun kijk op de wereld en hun manier van leren past niet altijd bij de huidige onderwijsmethodes en -systemen.
  • Leerproblemen: lezen, rekenen, tafels, klokkijken, spelling, geschiedenis of topografie;
  • Motivatieproblemen: niet weten waarom of hoe je moet leren;
  • Concentratieproblemen: een (over) vol hoofd;
  • Faalangst: weinig zelfvertrouwen of blokkades;
  • Uitdagingen met plannen en organiseren: moeite om overzicht en structuur aan te brengen;
  • Gevoeligheid: overprikkeld raken.
Ik ga uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van de kinderen en jongeren. Samen ontdekken wij de meest geschikte aanpak en leerstrategie om deze vervolgens verder uit te werken, te ontwikkelen en in te zetten in de praktijk.
Hierbij staat centraal dat ieder kind en iedere jongere na de coachingsessies zelfstandig, en dus op eigen kracht, verder kan gaan en dat leren leuk is!
Back to top of page