Hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap. Net zoals de één geboren wordt met veel muzikale aanleg, worden anderen kinderen geboren met een fijngevoelig zenuwstelsel, waardoor prikkels uit de omgeving een diepere indruk maken en ze meer tijd en rust nodig hebben om deze te verwerken.

Hoogsensitiviteit of ook wel hooggevoeligheid genoemd is een eigenschap waarbij de zintuigen erg gevoelig zijn voor prikkels. Als je hoogsensitief bent, ervaar je alles heel intens. De zintuiglijke prikkels zoals het horen, zien, voelen, ruiken, proeven en intuïtie komen vaker en sterker binnen als gevolg van een extra gevoelig zenuwstelsel. In het algemeen voelen mensen die hoogsensitief zijn de omgeving sterker aan, waardoor ze dus sneller spanningen tussen mensen of groepen opmerken.

Kwaliteit en gave

Hoogsensitiviteit is iets waarmee je wordt geboren. Vaak hebben kinderen al vroeg het idee dat ze anders zijn, maar wordt dit niet als zodanig (h)erkend. Het herkennen van hoogsensitiviteit is al een uitdaging op zich. Er zijn vele kenmerken en verschillende soorten hoogsensitiviteit. Er zijn kinderen en jongeren met een gevoelig lichaam (o.a. smaak, oren, ogen, huid …) en er zijn er die sterke emoties tonen en voelen. Anderen zijn gevoelig voor nieuwe situaties of voelen bepaalde situaties heel goed aan.

Een hoogsensitief kind wordt vaak omschreven als een wijs kind. Ze hebben een innerlijk geweten en komen vaak wijs over. Het heeft uitspraken waarvan volwassenen zeggen ‘dat is toch een uitspraak voor een veel ouder kind’.

Een uitdaging

Een hoogsensitief kind heeft een bijzondere gave om de wereld op een intensere manier te beleven en ervaren. Doordat zij alles wat om hun heen gebeurt intenser beleven dan andere kinderen, schrikken zij snel en zijn zij snel geïrriteerd. Ze kunnen zich extreem druk maken over details of als iets niet zo gaat zoals het hoort. Het risico is dat hoogsensitieve kinderen overprikkeld raken door hun omgeving. Sommige worden boos, explosief, anderen theatraal, angstig of klappen dicht.

Hoogsensitieve kinderen hebben geen concentratieproblemen maar hebben moeite om hun aandacht te verdelen, bij de les te blijven en prioriteiten te stellen. Ze hebben de neiging erg kritisch te zijn ten opzichte van zichzelf en hebben vaker een negatief zelfbeeld.

Is je kind hoogsensitief?

Hoogsensitiviteit is voor een belangrijk deel erfelijk. Wetenschappelijk is vastgesteld dat een deel van het gedrag erfelijk is en een deel aangeleerd door de omgeving. Vaak is duidelijk aan te wijzen welke ouder of grootouder ook hoogsensitief is. Ben je zelf hoogsensitief, dan is de kans groot dat je kind dat ook is.

In bijgaande lijsten vind je een overzicht van de kenmerken van een hoogsensitief kind en persoon.

Back to top of page