Over mij

Kijk anders, denk anders, leer anders!
Wie ben ik?

Ik heb jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt als loopbaancoach, waar ik vooral praktische, oplossings- en loopbaangerichte begeleiding aan volwassenen gaf. Naarmate mijn kinderen ouder werden, ben ik mij steeds meer gaan richten op kindercoaching. Om dit goed op te pakken, heb ik een opleiding tot kindercoach gevolgd en de opleiding tot talentbegeleider van hoogbegaafden en getalenteerde leerlingen bij Novilo.

Als ervaringsdeskundige heb ik gekozen om mij te specialiseren in het begeleiden van hoogbegaafde/ hoogsensitieve en visueel ingestelde kinderen. Daarnaast verzorg ik studievaardigheidstrainingen voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Regelmatig volg ik cursussen en trainingen om op de hoogte te blijven van nieuwe methodes en technieken. Zo heb ik in 2017 een opleiding NLP paardencoaching gevolgd en heb mij verder gespecialiseerd in paardencoaching van zowel volwassenen als kinderen en pubers. Zo is KolthofPaardenCoaching ontstaan. Het coachen met paarden werkt zeer effectief door de directe feedback van het paard. Als coach ben ik aangesloten bij diverse netwerken ter bevordering van kennisoverdracht en voor intervisie doeleinden.

Tevens ben ik medeoprichter van HB058, het eerste kenniscentrum op het gebied van hoogbegaafdheid in Friesland (www.hb058.nl). Wij zijn er voor ouders, kinderen en leerkrachten. Het is onze droom én ons streven dat op een dag alle hoogbegaafde kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Zowel thuis als op school. Met HB 058 willen we deze kinderen, hun ouders én de scholen graag een steuntje in de rug geven. Want dat is waar HB 058 voor staat: verbinden, kennis delen en samen de uitdaging aangaan.

In mijn praktijk KolthofCoaching kom ik veel kinderen en pubers tegen die vastlopen in het huidige onderwijssysteem. Door mijn ervaring in het coachen van zowel kinderen, pubers als volwassenen kan ik beide groepen begeleiden en adviseren. Want ouders van hoogsensitieve, hoogbegaafde en visueel ingestelde kinderen, hebben vroeger vaak hetzelfde meegemaakt als waar hun kind nu ook tegenaan loopt. Dat neemt niet weg dat het voor ouders soms toch erg lastig is om hun kind adequaat te begeleiden en om de school ook nog van de juiste tips en trucs te voorzien.

Mijn netwerk

In mijn praktijk KolthofCoaching bied ik begeleiding op maat. Daarnaast maak ik gebruik van mijn netwerk om kennis te delen, voor intervisie doeleinden maar ook om door te verwijzen indien wenselijk.

Als kindercoach ben ik aangesloten bij:

 • Stichting Adiona – Beroepsorganisatie voor Kindercoaches;
 • HBpunt - een samenwerkingsverband van specialisten op het gebied van (hoog)begaafdheid.
 • Netwerk Kindercoach Professionals;
 • Netwerk Kinderen en Hooggevoeligheid;
 • Netwerk Creatief Beelddenker;
 • Netwerk Deskundigen op het gebied van hoogbegaafdheid;
 • Netwerk Meer en hoogbegaafdheid;
 • CRKBO geregistreerd docent;
Werkwijze

Als kindercoach werk ik oplossingsgericht en help ik kinderen en jongeren op een positieve wijze bij het ontdekken van hun eigen kwaliteiten, mogelijkheden en uitdagingen. Ieder kind is uniek, daarom is maatwerk voor mij een belangrijk uitgangspunt.

Mijn werkwijze is als volgt:

 • Intakegesprek met de ouder(s): dit (telefonisch) gesprek is bedoeld om een eerste indruk te krijgen van de ondersteuningsvraag;
 • Eerste coachingsessie met kind en ouder: in deze sessie wordt bekeken op welke wijze het kind denkt en leert. Op basis daarvan geef ik een advies over het vervolgtraject;
 • Gemiddeld zijn 4 á 6 vervolgsessies voldoende, uiteraard is dit afhankelijk van de specifieke vaardigheden en uitdagingen die het kind zich eigen wil maken;
 • Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende methodes en trainingen;
 • Een traject wordt afgesloten met een evaluatie;
 • Indien gewenst wordt in overleg en in samenspraak met de ouders afgestemd met school en leerkracht.

Ik verzorg de coachingsessies bij voorkeur bij kinderen thuis, met als voordeel dat ze in hun eigen vertrouwde omgeving zijn en niet hoeven te reizen. Bij elke sessie is één van de ouders aanwezig.

Ik geef uitleg aan de ouder zodat er ook buiten de sessies om kan worden geoefend. De begeleiding kan na schooltijd plaatsvinden. In overleg met ouders en de leerkracht is het ook mogelijk om de begeleiding onder schooltijd te geven.

 

Methodes

Tijdens de sessies maak ik onder ander gebruik van de volgende methodes en trainingen:

 • Training Ik leer leren; deze training helpt kinderen en jongeren inzicht te krijgen in hun leeruitdagingen en geeft handvatten voor makkelijker en effectiever leren;
 • Methode Ik leer anders; deze methode is specifiek gericht op beelddenkende en visueel ingestelde kinderen en jongeren;
 • Coachee! spel; een creatief en veelzijdig spel wat wordt ingezet voor het begeleiden en coachen van kinderen en geeft inzicht in o.a. kwaliteiten, talenten, inzicht in emotionele ontwikkeling, de hulpvraag en het oplossend vermogen;
 • Methode Talent-Vaardig; helpt getalenteerde kinderen en jongeren om met de meest gesignaleerde en veel voorkomende uitdagingen bij hoogbegaafdheid aan te gaan;
 • Talentfluisteraar – doormiddel van een talentgesprek brengen kinderen hun eigen talenten onder woorden zodat zij meer veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen;
 • Werkvorm ZijnsWijzers - geeft op een speelse manier inzicht in de ‘zijnskant’ van hoogbegaafden. Deze werkvorm helpt gedrag van zowel kinderen als volwassenen begrijpen en bespreken. De ZijnsWijzers geven gespreksonderwerpen waarmee je samen kunt ontdekken welke talenten er achter het gedrag van de hoogbegaafde te vinden zijn, maar ook welke vooroordelen en valkuilen daarbij horen;
 • Diverse methodes om de executieve vaardigheden van de kinderen en jongeren in kaart te brengen en deze doelgericht te ontwikkelen.
Back to top of page