Beelddenken

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden

Beelddenkers zijn nieuwsgierige, creatieve en leergierige kinderen/jongeren die denken in beelden en gebeurtenissen. Ze hebben veel interesse in de wereld om hen heen. Beelddenkers ordenen hun wereld met niet-talige middelen en beleven hun omgeving door gebruik te maken van alle zintuigen; door te voelen, proeven, ruiken, zien en horen.

Vaak zijn het leerlingen die in de onderbouw (groep 1 en 2) goed mee komen, maar vanaf groep 3 problemen kunnen ondervinden bij het lezen, schrijven, rekenen en/of automatiseren. De ouders en de leerkracht kunnen er niet goed de vinger op leggen: het is een slimme, ondernemende leerling, vol enthousiasme en creativiteit … maar waar zit nu het probleem?

Kwaliteit en gave

Het denken in beelden heeft voordelen en kan worden gezien als een gave. Beelddenkers zijn vaak visueel ingesteld, ze denken niet in woorden maar in beelden. Het zijn enthousiaste kinderen, die wijs overkomen, verbeeldende fantasie hebben en houden van creatief bezig zijn. Dikwijls is er sprake van een fotografisch geheugen en hebben ze een groot ruimtelijk inzicht, waardoor zij een object of probleem vanuit verschillende kanten bekijken (twee en/of driedimensionaal). Hierdoor komt een beelddenker vaak tot verrassende en originele oplossingen of inzichten.

Een uitdaging

Door hun rijke fantasie kunnen beelddenkers nog wel eens dromerig overkomen. Beelddenkers nemen veel waar in hun omgeving en zijn daardoor sneller afgeleid en soms minder geconcentreerd. Doordat zij hun wereld ordenen met niet-talige middelen heeft het veelvuldig herhalen van lesstof, die op talige wijze wordt aangeboden, weinig effect.

Ze hebben een gering tijdsbesef, vergeten afspraken en hebben weinig interesse in klokkijken. Elk nieuw idee wekt meerdere beelden en associaties op, waardoor het soms lijkt alsof er chaos heerst in hun hoofd. Daardoor wordt het lesmateriaal vaak niet begrepen, onthouden en/of geautomatiseerd. Ze hebben moeite met het ordenen van gegevens, het plannen en organiseren van hun huiswerk en hanteren van een tijdsplan. Hierdoor lopen beelddenkers vaak een leerachterstand op of denkt men aan dyslexie of dyscalculie.

Is je kind een beelddenker?

Vaak is het zo dat als je kind een beelddenker is, één van de ouders ook op deze wijze naar de wereld kijkt.

In bijgaande lijst vind je een overzicht van de kenmerken van een beelddenker versus iemand die in woorden denkt, een woorddenker.

Back to top of page