• Beelddenkers zijn nieuwsgierige, creatieve en leergierige kinderen/jongeren die denken in beelden en gebeurtenissen. Ze hebben veel interesse in de wereld om hen heen. Beelddenkers ordenen hun wereld met niet-talige middelen en beleven hun omgeving door gebruik te maken van alle zintuigen; door te voelen, proeven, ruiken, zien en horen.

  Vaak zijn het leerlingen die in de onderbouw (groep 1 en 2) goed mee komen, maar vanaf groep 3 problemen kunnen ondervinden bij het lezen, schrijven, rekenen en/of automatiseren. De ouders en de leerkracht kunnen er niet goed de vinger op leggen: het is een slimme, ondernemende leerling, vol enthousiasme en creativiteit … maar waar zit nu het probleem?

  • Kwaliteit en gave

   Het denken in beelden heeft voordelen en kan worden gezien als een gave.


   HTML tutorial

  • Een uitdaging

   Door hun rijke fantasie kunnen beelddenkers nog wel eens dromerig overkomen.


   HTML tutorial

  • Is je kind een beelddenker?

   Vaak is het zo dat als je kind een beelddenker is, één van de ouders ook op deze wijze naar de wereld kijkt.


   HTML tutorial