• Talent - Vaardig

  • Talent-Vaardig is een methode die getalenteerde kinderen helpt de meest gesignaleerde en voorkomende uitdagingen bij hoogbegaafdheid aan te gaan.

    De basis van de methode Talent-Vaardig zijn zes interne factoren die invloed hebben op het tot uiting komen van talenten bij een (hoog)begaafd kind. Deze interne factoren zijn: intrinsieke motivatie, faalangst, taakgerichtheid en concentratie, doorzettingsvermogen, stressgevoeligheid en werk- en leerstrategieën.

    De interne factoren worden binnen de methode Talent-Vaardig gekoppeld aan de ontwikkeling van executieve functies. Executieve functies zijn vaardigheden die mensen nodig hebben om taken uit te kunnen voeren. Het zijn aangeboren denkprocessen, die nog niet volledig ontwikkeld zijn bij de geboorte van een kind. De ontwikkeling van deze vaardigheden loopt vanaf de vroege kindertijd tot en met de adolescentie. Het oefenen en ontwikkelen van executieve functies is dus van essentieel belang om doelen te bereiken en gedrag aan te sturen.

    Hierbij staat de ontwikkeling van specifieke executieve functies centraal, zodat het kind zichzelf blijvend sterker maakt en de talenten beter kan benutten.