• Ik Leer Leren

 • De Ik leer leren training is een programma voor kinderen vanaf 10 jaar die op de ene of andere wijze vastlopen in het leerproces. Leerproblemen kent vele oorzaken en gedurende de 5 trainingslessen komen ze allemaal aan bod. De training helpt kinderen inzicht te krijgen in hun leerproblemen en geeft handvatten voor makkelijker en effectiever leren.

  Vanaf een jaar of 10 wordt een leerprobleem echt zichtbaar omdat kinderen merkbare achterstanden oplopen. Tevens horen kinderen dan de basis van de schoolse vaardigheden onder de knie te hebben. Hiaten beginnen steeds meer op te vallen.

  Wat is het doel van de Ik leer leren training?
  • Opsporen en opheffen van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten
  • Omgaan met concentratieproblemen, faalangst en motivatie
  • Aanleren van helpende leerstrategieën
  • Leren van een goede leer organisatie
  • Inzicht in eigen leermogelijkheden en beperkingen
  • Leren ontspannen en omgaan met stressfactoren
  • Leren omgaan met dyslexie en dyscalculie
  • Leren van elkaar
  Voor wie is de training bestemd?
  • Voor leerlingen van groep 7 & 8 in het basisonderwijs ter voorbereiding op de middelbare school
  • Voor brugklasser en scholieren van de middelbare school die tegen leerblokkades aanlopen

  De inhoud van het programma Ik leer leren

  Iedere training kent een vaste structuur en een eigen thema.

  • Les 1: Vaststellen doelen van de training en ontdekken van de eigen leervoorkeuren
  • Les 2: Leren omgaan met faalangst en motivatie strategieën
  • Les 3: Leren plannen en organiseren en gebruik maken van het geheugen
  • Les 4: Leren omgaan met concentratieproblemen
  • Les 5: Leerstijlen en leertechnieken op gebied van taal, rekenen en symboliek

  De training is een groepstraining maar kan ook individueel worden gevolgd.

  Informatie voor scholen: de Ik Leer Leren training kan in het basis- als voortgezet onderwijs gegeven worden zowel onder- als na schooltijd. Neem contact op met KolthofCoaching om de details te bespreken.