• Als kindercoach werk ik oplossingsgericht en help ik kinderen en jongeren op een positieve wijze bij het ontdekken van hun eigen kwaliteiten, mogelijkheden en uitdagingen. Ieder kind is uniek, daarom is maatwerk voor mij een belangrijk uitgangspunt.

  Mijn werkwijze is als volgt:

  • Intakegesprek met de ouder(s): dit (telefonisch) gesprek is bedoeld om een eerste indruk te krijgen van de ondersteuningsvraag
  • Eerste coachingsessie met kind en ouder: in deze sessie wordt bekeken op welke wijze het kind denkt en leert. Op basis daarvan geef ik een advies over het vervolgtraject
  • Gemiddeld zijn 4 á 6 vervolgsessies voldoende, uiteraard is dit afhankelijk van de specifieke vaardigheden en uitdagingen die het kind zich eigen wil maken
  • Een traject wordt afgesloten met een evaluatie
  • Indien gewenst wordt in overleg en in samenspraak met de ouders afgestemd met school en leerkracht

  Ik verzorg de coachingsessies bij voorkeur bij kinderen thuis, met als voordeel dat ze in hun eigen vertrouwde omgeving zijn en niet hoeven te reizen. Bij elke sessie is één van de ouders aanwezig.

  Ik geef uitleg aan de ouder zodat er ook buiten de sessies om kan worden geoefend. De begeleiding kan na schooltijd plaatsvinden. In overleg met ouders en de leerkracht is het ook mogelijk om de begeleiding onder schooltijd te geven.

  Methodes

  Tijdens de sessies maak ik onder ander gebruik van de volgende methodes en trainingen:

  • Training Ik leer leren; deze training helpt kinderen en jongeren inzicht te krijgen in hun leeruitdagingen en geeft handvatten voor makkelijker en effectiever leren
  • Methode Ik leer anders;  deze methode is specifiek gericht op beelddenkende en visueel ingestelde kinderen en jongeren
  • Coachee! spel; een creatief en veelzijdig spel wat wordt ingezet voor het begeleiden en coachen van kinderen en geeft inzicht in o.a. kwaliteiten, talenten, inzicht in emotionele ontwikkeling, de hulpvraag en het oplossend vermogen
  • Kracht Stenen Spel; is een coachingspel waarbij spelenderwijs diverse thema’s worden uitgediept
  • Methode Oplossingsgericht werken en Kids’ Skills; deze methode is gericht op hoogsensitieve kinderen, beelddenkende en hoogbegaafde kinderen
  • Methode Talent-Vaardig; helpt getalenteerde kinderen en jongeren om met de meest gesignaleerde en veel voorkomende uitdagingen bij hoogbegaafdheid aan te gaan