• Paardenkracht voor pubers training:

  De training is speciaal voor kinderen van 11 t/m 16 jaar en richt zich tijdens vijf bijeenkomsten met name op de volgende thema’s:

  • bevorderen sociale vaardigheden zoals communiceren
  • grenzen aangeven en respecteren
  • samenwerken, in een (nieuwe) groep functioneren
  • kunnen aanpassen aan een ander wanneer dat gewenst is
  • ruimte voor persoonlijke groei op het gebied van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en weerbaarheid
  • omgaan met emoties en positief gedrag

  Educatief en praktisch van opzet
  Door de uitdagende opdrachten en interactie met andere pubers gebeurt er veel in de vijf sessies die we aanbieden. Daarnaast werken we met een persoonlijk Paardenkracht werkboek. 
  Zo kunnen de ouders zien wat er in de cursus gedaan is en hier zelf thuis op inhaken. En, ook heel belangrijk, leren wordt leuk! Door met groepjes van 4-6 kinderen te werken en gezamenlijk oefeningen uit te voeren, en dus samen in beweging te komen, worden leerprocessen leuk en daardoor effectief.

  In de training Paardenkracht voor Pubers, behandelen we thema’s die voor het puberend kind en hun ouders zeer actueel zijn. De thema’s ondersteunen de sociale en emotionele ontwikkeling, zodat de puber een positief zelfbeeld ontwikkelt en zich goed kan redden in (nieuwe) lastige situaties. De kinderen die de cursus hebben voltooid staan steviger in hun schoenen.

  Het coachen met paarden werkt zeer effectief door de directe feedback van het paard. Onderzoeken hebben inmiddels het bewijs geleverd dat kinderen die met paarden ‘werken’ beter gesocialiseerd zijn en minder stress ervaren.