• Paardencoaching voor kinderen:

  Ook kinderen kunnen een flinke sprong in hun ontwikkeling maken tijden de paardencoachingsessies. Voor kinderen gebruiken we pony’s, die uiteraard betrouwbaar zijn en gewend aan deze sessies.

  De kinderen maken eerst kennis met de pony. Als ze willen, mogen ze het dier ook borstelen. Daarna gaan we de bak in. Afhankelijk van het thema of een vooraf geformuleerde coachvraag, komen verschillende oefeningen en werkvormen aan bod. We gaan op zoek naar de kwaliteiten, mogelijkheden en uitdagingen. Doel is om de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind op een positieve manier te ondersteunen.

  Thema’s:

  Tijdens een paardencoachsessie voor kinderen kunnen (onder andere) de volgende thema’s aan bod komen:

  • zelfvertrouwen en zelfbeeld
  • grenzen aangeven
  • omgaan met emoties
  • communicatie
  • weerbaarheid
  • samenwerking

  Wat levert het op?

  Tijdens paardencoaching kun je heel veel leren over jezelf en de ander. Je leert of krijgt bijvoorbeeld:

  • meer zelfvertrouwen en bewustwording van je zelfbeeld
  • inzicht in je lichaamshouding en stemgebruik
  • duidelijker je grenzen aangeven én respecteren
  • bewustwording van je gevoelens en gedachten
  • ruimte voor persoonlijke groei
  • verhoogde weerbaarheid
  • op een positieve manier om te gaan met emoties
  • om te gaan met frustraties en boosheid
  • doorzetten
  • beter samenwerken en functioneren in een groep