• Ik heb jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt als loopbaancoach, waar ik vooral praktische, oplossings- en loopbaangerichte begeleiding aan volwassenen gaf. Naarmate mijn kinderen ouder werden, ben ik mij steeds meer gaan richten op kindercoaching. Om dit goed op te pakken, heb ik een opleiding tot kindercoach gevolgd en de opleiding tot talentbegeleider van hoogbegaafden en getalenteerde leerlingen bij Novilo.

  Als ervaringsdeskundige heb ik gekozen om mij te specialiseren in het begeleiden van hoogbegaafde/ hoogsensitieve en visueel ingestelde kinderen. Daarnaast verzorg ik studievaardigheidstrainingen voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Regelmatig volg ik cursussen en trainingen om op de hoogte te blijven van nieuwe methodes en technieken. Zo heb ik in 2017 een opleiding NLP paardencoaching gevolgd en heb mij verder gespecialiseerd in paardencoaching van zowel volwassenen als kinderen en pubers. Zo is KolthofPaardenCoaching ontstaan. Het coachen met paarden werkt zeer effectief door de directe feedback van het paard. Als coach ben ik aangesloten bij diverse netwerken ter bevordering van kennisoverdracht en voor intervisie doeleinden.

  Tevens ben ik medeoprichter van HB058, het eerste kenniscentrum op het gebied van hoogbegaafdheid in Friesland (www.hb058.nl). Wij zijn er voor ouders, kinderen en leerkrachten. Het is onze droom én ons streven dat op een dag alle hoogbegaafde kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Zowel thuis als op school. Met HB 058 willen we deze kinderen, hun ouders én de scholen graag een steuntje in de rug geven. Want dat is waar HB 058 voor staat: verbinden, kennis delen en samen de uitdaging aangaan.

  In mijn praktijk KolthofCoaching kom ik veel kinderen en pubers tegen die vastlopen in het huidige onderwijssysteem. Door mijn ervaring in het coachen van zowel kinderen, pubers als volwassenen kan ik beide groepen begeleiden en adviseren. Want ouders van hoogsensitieve, hoogbegaafde en visueel ingestelde kinderen, hebben vroeger vaak hetzelfde meegemaakt als waar hun kind nu ook tegenaan loopt. Dat neemt niet weg dat het voor ouders soms toch erg lastig is om hun kind adequaat te begeleiden en om de school ook nog van de juiste tips en trucs te voorzien.

 •  Het motto van KolthofCoaching is:
  Kijk anders, denk anders, leer anders!
   Het motto van KolthofPaardenCoaching is:
  Verbind, verander, veranker!