• Hoogsensitiviteit is iets waarmee je wordt geboren. Vaak hebben kinderen al vroeg het idee dat ze anders zijn, maar wordt dit niet als zodanig (h)erkend. Het herkennen van hoogsensitiviteit is al een uitdaging op zich. Er zijn vele kenmerken en verschillende soorten hoogsensitiviteit. Er zijn kinderen en jongeren met een gevoelig lichaam (o.a. smaak, oren, ogen, huid …) en er zijn er die sterke emoties tonen en voelen. Anderen zijn gevoelig voor nieuwe situaties of voelen bepaalde situaties heel goed aan.

    Een hoogsensitief kind wordt vaak omschreven als een wijs kind. Ze hebben een innerlijk geweten en komen vaak wijs over. Het heeft uitspraken waarvan volwassenen zeggen ‘dat is toch een uitspraak voor een veel ouder kind’.