• Vaak is het zo dat als je kind een beelddenker is, één van de ouders ook op deze wijze naar de wereld kijkt.

    • In bijgaande lijst vind je een overzicht van de kenmerken van een beelddenker versus iemand die in woorden denkt, een woorddenker.

      HTML tutorial