• Het denken in beelden heeft voordelen en kan worden gezien als een gave. Beelddenkers zijn vaak visueel ingesteld, ze denken niet in woorden maar in beelden. Het zijn enthousiaste kinderen, die wijs overkomen, verbeeldende fantasie hebben en houden van creatief bezig zijn. Dikwijls is er sprake van een fotografisch geheugen en hebben ze een groot ruimtelijk inzicht, waardoor zij een object of probleem vanuit verschillende kanten bekijken (twee en/of driedimensionaal). Hierdoor komt een beelddenker vaak tot verrassende en originele oplossingen of inzichten.