• Door hun rijke fantasie kunnen beelddenkers nog wel eens dromerig overkomen. Beelddenkers nemen veel waar in hun omgeving en zijn daardoor sneller afgeleid en soms minder geconcentreerd. Doordat zij hun wereld ordenen met niet-talige middelen heeft het veelvuldig herhalen van lesstof, die op talige wijze wordt aangeboden, weinig effect.

    Ze hebben een gering tijdsbesef, vergeten afspraken en hebben weinig interesse in klokkijken. Elk nieuw idee wekt meerdere beelden en associaties op, waardoor het soms lijkt alsof er chaos heerst in hun hoofd. Daardoor wordt het lesmateriaal vaak niet begrepen, onthouden en/of geautomatiseerd. Ze hebben moeite met het ordenen van gegevens, het plannen en organiseren van hun huiswerk en hanteren van een tijdsplan. Hierdoor lopen beelddenkers vaak een leerachterstand op of denkt men aan dyslexie of dyscalculie.